Partners

Zorgaanbieders

De volgende zorgaanbieders hebben meegewerkt aan het creëren van de dienstverlening voor het houding- en bewegingsapparaat.

Stichting Achmea Gezondheidszorg

Stichting Achmea Gezondheidszorg heeft contextMe financieel ondersteund bij het opstarten van haar orthopedische activiteiten.

ILINQU

ILINQU is leverancier en ontwikkelaar van de technologie achter de contextMe dienstverlening