Het bedrijf 2018-03-27T16:07:53+00:00

Het bedrijf

contextMe wordt ontwikkeld door Active Portals BV. De oorspronkelijke aandeelhouders van Active Portals hebben bijna vijftien jaar ervaring met het online dagelijks live voorlichten van grote groepen particulieren in van origine de sector beleggen, maar inmiddels ook bij verzekeren en hypotheken via de websites van grote banken en verzekeraars in Nederland. De zorg is vanuit persoonlijke overwegingen de navolgende sector waarin dit concept wordt geïntroduceerd. De bouwfase is financieel fors ondersteund door Stichting Achmea Gezondheidszorg en inmiddels hebben ook verschillende enthousiaste chirurgen zich aangesloten als aandeelhouder om zowel financieel als inhoudelijk steun te geven aan dit innovatieve traject.

Oprichter Rob Staalstra vertelt waarom hij deze manier van voorlichting en educatie ook voor de zorg beschikbaar maakt:

“Veel informatie over gezondheid wordt opgezocht via “Dokter Google” en zelf deed ik dat ook. Maar de hoeveelheid aan informatie is overweldigend en het is onduidelijk wat nu wel klopt en wat niet. In mijn directe omgeving heb ik helaas zelf meegemaakt dat er op basis van de informatie van “Dokter Google” onjuiste conclusies zijn getrokken over gezondheid. Op de website van het ziekenhuis was de op dat moment benodigde informatie niet beschikbaar en de juiste zorgverleners waren ook niet direct te bereiken. Dit heeft tot onnodige complicaties, zorgen en zelfs angst geleid. Op dat moment vroeg ik mij af waarom er voor deze situatie geen live online expert was, die samen met mij op ieder moment de juiste vraag kan formuleren en de daarvoor relevante informatie kan aanreiken. Zoals wij dat als bedrijf al jaren in de financiële wereld beschikbaar hebben. Op dat moment besloot ik dat de zorg onze volgende sector zou zijn. Ik wilde een plek online creëren met betrouwbare en goede informatie, waar het ook mogelijk is in contact te komen met een zorgprofessional om vragen aan te kunnen stellen. Gelukkig werd mijn mening gedeeld door een aantal enthousiaste mensen bij zorgverzekeraars en de grote ziekenhuizen waardoor wij met trots de service live kunnen zetten.“

Deze visie heeft geleid tot de ontwikkeling van een blauwdruk dienstverlening voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

In de nabije toekomst zal contextMe, samen met de relevante stakeholders, de dienstverlening uitbreiden naar alle grote groepen medische klachten en aandoeningen, zoals COPD, Hart en Vaat, Diabetes, Geboortezorg, Reuma en Psychosociale klachten.