Het bedrijf

contextMe wordt ontwikkeld door Active Portals BV.

De oorspronkelijke aandeelhouders van Active Portals hebben bijna vijftien jaar ervaring met het live, op dagelijkse basis voorlichten grote groepen particulieren over financiële zaken (beleggen, hypotheken en verzekeren) via het internet. Dit wordt uitgevoerd voor en beschikbaar gesteld via de websites van grote banken en verzekeraars in Nederland.

Dit concept heeft ook toegevoegde waarde voor alle betrokkenen in het gezondheids- en behandelproces. Om die reden wordt het ook in de gezondheidszorg geïntroduceerd. Dit onder de naam contextMe. De bouwfase is financieel mede mogelijk gemaakt door Stichting Achmea Gezondheidszorg. Inmiddels hebben ook verschillende enthousiaste chirurgen zich aangesloten als aandeelhouder om zowel financieel als inhoudelijk steun te geven aan dit innovatieve traject.

Oprichter Rob Staalstra vertelt waarom hij deze manier van voorlichting en educatie ook voor de zorg beschikbaar maakt:

“Veel informatie over gezondheid wordt opgezocht via Google en zelf deed ik dat ook. De hoeveelheid informatie is overweldigend en het is onduidelijk wat nu wel klopt en wat niet. In mijn directe omgeving heb ik helaas zelf meegemaakt dat er op basis van de informatie van “Dr. Google” onjuiste conclusies zijn getrokken over de gezondheid. Op de website van het ziekenhuis was de op dat moment benodigde informatie niet beschikbaar en de juiste zorgverleners waren ook niet direct te bereiken. Dit heeft geleid tot onnodige complicaties, zorgen en zelfs angst. Op dat moment vroeg ik mij af waarom er online geen deskundige ondersteuning beschikbaar was, om met mij op ieder moment de juiste vraag kan formuleren en de daarvoor relevante informatie aan te reiken. Zoals wij dat als bedrijf al jaren in de financiële wereld beschikbaar hebben. Op dat moment besloot ik een begin te maken met onze activiteiten in de gezondheidszorg. Ik wil een plek op het internet creëren met betrouwbare en goede informatie, waar het ook mogelijk is in contact te komen met een zorgprofessional die mijn vragen kan beantwoorden. Gelukkig werd mijn mening gedeeld door een aantal enthousiaste mensen bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders, waardoor wij met trots de service live kunnen zetten.“

Er is een blauwdruk ontwikkeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dit wordt beschikbaar gesteld via zorgaanbieders in Nederland. Voor het voorkomen van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat werken wij samen met werkgevers.

In de nabije toekomst zal contextMe de dienstverlening uitbreiden naar alle grote groepen medische klachten en aandoeningen,
zoals COPD, Hart en Vaat, Diabetes, Geboortezorg, Reuma en Psychosociale klachten.