Goede voorlichting aan patiënten over hun ziekte en behandeling kan het herstel en de omgang met de ziekte verbeteren en soms zelfs onnodige ingrepen voorkomen. Daarom zetten de Hartstichting en contextMe zich vanaf heden samen in om gezondheidsinformatie toegankelijk te maken voor behandelaars en hun patiënten.

In de huisstijl van de Hartstichting wordt een rijk aanbod aan videocontent over hart- en vaatziekten ontwikkeld. Hierin is de Hartstichting verantwoordelijk voor de inhoud en contextMe voor de creatie en de distributie via de zorgverlener naar de patiënt.

De content over hart- en vaatziekten betekent een uitbreiding van de medische videotheek van contextMe, die reeds 1250 gevalideerde video’s bevat over het houding- en bewegingsapparaat.

Diverse zorgaanbieders worden in staat gesteld om de voor hen relevante video’s, als onderdeel van het behandelproces, via eigen kanalen (sites, portals, apps) aan hun patiënten te verstrekken. Daarnaast stelt contextMe hen in staat om live met patiënten te communiceren met behulp van haar vernieuwende oplossing voor chat en videobellen. Zo kunnen zij persoonlijk vragen beantwoorden die een patiënt na het bekijken van de video’s nog heeft.

Op deze manier ondersteunen contextMe en De Hartstichting zorgaanbieders bij een innovatieve, hedendaagse invulling van patiëntenvoorlichting.

contextMe zal haar dienstverlening in de nabije toekomst op vergelijkbare wijze uitbreiden naar andere medische disciplines.

Wilt u meer weten over deze samenwerking en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem dan contact op met Emma Drouen van contextMe via drouen@activeportals.nl of op +31 35 20 77 482