Patiënten die in het voorjaar van 2017 met een lage rug hernia door de huisarts worden doorverwezen naar de neuroloog in het Spaarne Gasthuis, zijn door het ziekenhuis uitgenodigd om gebruik te maken van contextMe. Hiermee wordt het voor hen mogelijk om, gedurende de wachttijd van 5 tot 6 weken voor het eerste consult, alvast betrouwbare informatie te bekijken en vragen te stellen aan deskundige fysiotherapeuten van contextMe. In veel gevallen gaat een hernia vanzelf over en is een behandeling in het ziekenhuis helemaal niet noodzakelijk. Tegelijk maken patiënten zich wel degelijk zorgen en willen zij graag gerustgesteld worden. Het platform van contextMe is hiervoor een ideale oplossing.

Patiënten die meedoen krijgen eerst een persoonlijke welkomstvideo te zien van neurochirurg Dr. Vleggeert. Zij opereert, indien dat nodig is, patiënten met een lage rughernia en legt in de video uit hoe het platform werkt. Patiënten die graag van het platform gebruik maken doen ook mee aan een onderzoek, waarin onder meer de wensen over de behandeling, de rol van de dokter en de tevredenheid over contextMe in kaart wordt gebracht.

Ruim 70 procent van de mensen die is uitgenodigd heeft gebruik gemaakt van contextMe en is hier zeer tevreden over. Dankzij deze interventie zijn er meer patiënten die tijdens de wachttijd ondersteuning ontvangen. Sommige van hen zullen in de eerste lijn blijven en dat kan kostbare, onnodige zorg en onderzoek in de tweede lijn voorkomen.