Active Portals B.V. ontvangt subsidie van Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) voor het ontwikkelen van haar activiteiten op het gebied van het houding- en bewegingsapparaat. In de opstartfase wordt samengewerkt met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en acht zorgaanbieders. Het gaat om toonaangevende afdelingen op het gebied van orthopedie en neurologie/neurochirurgie. De zorgaanbieders die deelnemen zijn Noordwest Ziekenhuis Groep, Spaarne Gasthuis, Neurochirurgisch Coöperatief Holland, LUMC, Maartenskliniek, Ziekenhuis Gelderse Vallei, OLVG en Amphia Ziekenhuis. Zij zullen mee helpen bij het creëren van een onafhankelijke content bibliotheek en het ter beschikking stellen van de dienstverlening aan hun patiënten in pilot verband.